Zastupitelstvo

starosta Jiří Ondřejíček
místostarosta Pavel Šlechta
člen zastupitelstva Bc. Jan Haden
člen zastupitelstva Mgr. Věra Peterková
člen zastupitelstva Vladimír Čermák
člen zastupitelstva Ing. Jiří Monhart
člen zastupitelstva Lukáš Kolmačka
člen zastupitelstva Mgr. Vladimíra Lovasová Ph.D.
člen zastupitelstva Zdeněk Šebelle
 
 
Zastupitelstvo tvoří 9 členů. 

Složení výborů a komisí

Kulturní výbor
předsedkyně Mgr. Věra Peterková
člen Lukáš Kolmačka
člen Radka Mikulíková
   
Finanční výbor
předseda Bc. Jan Haden
člen Mgr. Vladimíra Lovasová Ph.D.
člen Mgr. Petr Kravec
   
Kontrolní výbor
člen ing. Jiří Monhart
člen Vladimír Čermák
předseda Zdeněk Šebelle