Kroniky obce Dobříva, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu Rokycany, Jeřabinova 1043

tel. 371 722 739

naleznete naskenované na těchto stránkách:

http://www.portafontium.eu/searching/chronicle