KAPLIČKA NA PAVLOVSKU

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY

 

Obec Dobřív oznamuje občanům zahájení konání veřejné sbírky

za účelem:

získání finančních prostředků na výstavbu Kapličky v obci Pavlovsko,

která byla v minulosti zbourána.

datum zahájení veřejné sbírky: 9. 5. 2023

datum ukončení veřejné sbírky: 30. 12. 2023

sbírka je konána na dobu: určitou

území, na němž se bude sbírka konat: Česká republika

číslo zvláštního bankovního účtu pro shromažďování příspěvků:

131-494210277/0100

 

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský

úřad v souladu s ust. § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných

sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydal

dne 2. 5.2023 osvědčení, kterým se osvědčuje datum 26. 4. 2023

jako datum přijetí oznámení o konání veřejné sbírky, jejímž oznamovatelem

je obec Dobřív, se sídlem Dobřív 305, 338 44 Dobřív, IČO: 00258679.

 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                             

 

Attachments:
Download this file (Kaplička na Pavlovsku plakát.pdf)Kaplička na Pavlovsku[ ]432 kB