KONEČNÉ VYÚČTOVÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY

Starosta obce Dobřív Jiří Ondřejíček v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., zákona o veřejných

sbírkách seznamuje veřejnost s konečným vyúčtováním veřejné sbírky pořádané obcí Dobřív

na základě Osvědčení vydaného Krajským úřadem Plzeňského kraje ze dne 3. 2. 2021

č.j. PK-VVŽÚ/998/21

Účel sbírky:  Získání finančních prostředků na pomoc občanům postižených požárem ze

                        dne 24. 1. 2021 v čísle popisném 123 a 456

Datum zahájení sbírky:       5. 2. 2021

Datum ukončení sbírky:  31. 12. 2021

Území, na němž se sbírka konala: Česká republika

Název a adresa banky, u níž byl zřízen zvláštní účet:  Komerční banka Rokycany a.s., pobočka Rokycany

číslo zvláštního účtu:  123-3410760217/0100

 

Celkové vyúčtování 5. 2. 2021 – 31. 12. 2021

      Kč

Hrubý výtěžek za období konání sbírky celkem

481.331,--

Čistý výtěžek za období konání sbírky

479.576,--

Využito na účel sbírky

479.576,--

 

Čistý výtěžek veřejné sbírky byl zaslán v plném rozsahu na bankovní účty občanů postižených požárem.

Kontrola 5% z hrubého výtěžku sbírky

Údaj v % z hrubého výtěžku

 

Náklady spojené s konáním sbírky celkem

 

1.755,--

 

0,36

 

Krajský úřad Plzeňského kraje, odboru vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad a odbor ekonomický provedly kontrolu veřejné sbírky a závěrem konstatovali, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

V Dobřívě dne 16. 5. 2022

 Jiří Ondřejíček,  starosta obce Dobřív