Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.05.2024 28.06.2024 zápis ze zasedání zastupitelstva obce 22.5.2024
obec
28.05.2024 30.06.2025 schválený závěrečný účet obce za rok 2023
obec
28.05.2024 31.12.2024 rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce 2024
obec
24.05.2024 01.07.2024 informace střelby Jince
obec
21.05.2024 10.06.2024 oznámení o době a místě volby EP
obec
13.05.2024 14.06.2024 informace k odpadům za rok 2023
obec
02.05.2024 03.06.2024 vyúčtování vodné, stočné Dobřív za rok 2023
obec
02.05.2024 03.06.2024 vyúčtování vodné, stočné Pavlovsko za rok 2023
obec
30.04.2024 31.05.2024 informace daň z nemovitých věcí II.
obec
06.03.2024 31.03.2027 Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 1/2024 Plzeňský kraj dopravní obslužnost
obec
21.12.2023 31.12.2024 informace o zveřejnění schváleného rozpočtu HBPK na rok 2024
obec
19.12.2023 31.12.2024 schválený rozpočet obce na rok 2024
obec
19.12.2023 31.12.2029 schválený střednědobý výhled rozpočtu obce 25-29
obec
19.12.2023 31.12.2024 schválený rozpočet EKO mateřské školy Dobřív na rok 2024
obec
19.12.2023 31.12.2024 schválený rozpočet Základní školy Dobřív na rok 2024
obec
19.12.2023 31.12.2024 schválený SVR EKO mateřské školy Dobřív na roky 2025-2026
obec
19.12.2023 31.12.2024 schválený SVR Základní školy Dobřív na roky 2025-2026
obec
21.09.2023 23.09.2024 VV výzva katastrální úřad
obec
05.09.2023 30.09.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2023 NO Pavlovsko
obec
17.08.2023 31.08.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2023 TJ Sokol Dobřív
obec