Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.02.2023 17.02.2023 výroční zpráva o činnosti OÚ v oblasti poskytování informací
obec
16.01.2023 17.01.2024 VV - výzva Katarstálního úřadu Koubová, Kouba
obec
21.12.2022 29.12.2023 informace o zveřejnění schváleného rozpočtu HBPK na rok 2023
obec
16.12.2022 29.12.2023 schválený rozpočet EKO mateřské školy Dobřív na rok 2023
obec
16.12.2022 29.12.2023 schválený rozpočet Základní školy Dobřív na rok 2023
obec
16.12.2022 29.12.2023 schválený SVR EKO mateřské školy Dobřív na roky 2024-2025
obec
16.12.2022 29.12.2023 schválený SVR Základní školy Dobřív na roky 2024-2025
obec
14.12.2022 29.12.2023 rozpočet obce na rok 2023
obec
04.08.2022 31.08.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2022 TJ Sokol Dobřív
obec
19.07.2022 02.05.2023 oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - Dobřív
obec
12.07.2022 30.06.2023 informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu HBPK za rok 2021
obec
11.05.2022 30.06.2023 schválený závěrečný účet obce za rok 2021
obec
03.03.2022 31.03.2025 Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 1/2022 Plzeňský kraj dopravní obslužnost
obec
13.09.2021 30.09.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2021 TJ Sokol Dobřív
obec
12.05.2021 31.05.2024 Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 1/2021 Plzeňský kraj dopravní obslužnost
obec
14.12.2020 31.12.2025 informace o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu HBPK
obec
04.08.2020 10.08.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2020 TJ Sokol Dobřív
obec
04.08.2020 10.08.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2020 TJ Sokol Dobřív
obec
03.03.2020 17.03.2023 Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 1/2020 Plzeňský kraj dopravní obslužnost
obec
19.12.2019 31.12.2025 střednědobý výhled rozpočtu obce 2021-2025
obec