Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 1/2022 Plzeňský kraj dopravní obslužnost

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 03.03.2022

Sejmuto: 31.03.2025

Zveřejnil (zodpovídá): obec