Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 1/2021 Plzeňský kraj dopravní obslužnost

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 12.05.2021

Sejmuto: 31.05.2024

Zveřejnil (zodpovídá): obec