Odvolání doby zvýšeného nebezpečí požáru pro Plzeňský kraj

Hejtman Plzeňského kraje p. Václav Šlajs odvolává období nepříznivých klimatických podmínek vyhlášené pro účely vymezení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Období nepříznivých klimatických podmínek bylo vyhlášeno na dobu od 6. 8. 2015 do odvolání. Období nepříznivých klimatických podmínek na základě tohoto odvolání končí dnem 17. 8. 2015, bylo vyhlášeno pro celé území Plzeňského kraje a je také pro celé území Plzeňského kraje tímto odvoláno. Odvolávají se veškerá stanovená preventivní opatření.