Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Hejtman Plzeňského kraje p. Václav Šlajs vyhlašuje období nepříznivých klimatických podmínek pro účely vymezení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro celé území Plzeňského kraje na dobu od 6. srpna 2015 do odvolání. Pro období nepříznivých klimatických podmínek jsou nařízením stanovena následující preventivní opatření:

a) zákaz pálení hořlavých odpadů,

b) zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě,

c) zákaz provádění pyrotechnických prací, ohňostrojů a podobných činností.

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zveřejněno na úřední desce obecního úřadu.