Výkup kožek se uskuteční v Dobřívě dne 25. 2. 2024 v 15,55 hodin

u základní školy v Dobřívě.

Výkup zajišťuje f. paní Růženy Kubešové tel. 723 763 418

vykupovat se budou králičiny za 20,-- Kč

prodávat se budou krmné směsi králík, slepice a jiné