Prodej kuřiček se uskuteční ve středu 28. 2. 2024 v 9,45 hod. na parkovišti před Hamrovkou v Dobřívě.

Prodej zajišťuje f. pana Nováka Radomyšl tel. 602 115 750

stáří 20 týdnů, cena za kus 250,-- Kč

termín dalšího prodeje: 27. 3. 2024

www.drubez-novak.cz