Zasedání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 2. 10. 2023 od 18,00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu v Dobřívě.