Oznamujeme občanům Pavlovska, že dnes 26. 9. 2023 bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad

u nohejbalové hřiště na Pavlovsku. Kontejner bude k dispozici, až do naplnění.

Do kontejneru se nesmí odkládat stavební suť a nebezpečný odpad.