Výkup kožek se uskuteční v Dobřívě v neděli 24. 9. 2023 v 15,55 hodin u základní školy

výkup zajišťuje firma paní Růženy Kubešové tel. 723 763 418

vykupovat se budou králičiny za 20,-- Kč

prodávat se budou krmné směsi králík, slepice a jiné