Oznamujeme občanům Pavlovska, že ode dneška 17. března 2023 bude u nohejbalového hřiště

na Pavlovsku přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

Kontejner bude k dispozici, až do naplnění.

Do kontejneru se nesmí odkládat stavební suť a ani nebezpečný odpad.