Pozvánka do divadla

Obecní úřad v Dobřívě pořádá zájezd do Praha do divadla Radka Brzobohatého. Zájezd se uskuteční v měsíci květnu. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě nejpozději do 2. 4. 2015 osobně nebo na telefon.čísle 371 783 396