Výkup kožek se uskuteční v Dobřívě u základní školy v neděli 24. 4. 2022 v 15,55 hodin.

Výkup zajišťuje firma paní Růženy Kubešové tel. 723 763 418

vykupovat se budou králičiny za 20,-- Kč

prodávat se budou krmné směsi - králík, slepice a jiné