Výkup kožek v Dobřívě se uskuteční v neděli 27. 3. 2022 v 15,55 hodin u základní školy v Dobřívě.

Výkup zajišťuje firma paní Růženy Kubešové, tel. 723 763 418

Vykupovat se budou králičiny za 20,-- Kč

Prodávat se budou také krmné směsi - králík, slepice a jiné