Český rybářský svaz oznamuje svým členům, že tuto sobotu 19. 3. 2022 a dále pak příští sobotu 26. 3. 2022 se uskuteční

brigáda u rybníka v Dobřívě. Sraz je v 8,00 hodin v Dobřívě u rybníka.

Sebou vezměte nářadí - pilky, sekyrky a nůžky.