Oznamujeme občanům, že mohou přispět do Tříkrálové sbírky pořádané Oblastní charitou Rokycany.

V úterý 11. 1. 2022 v odpoledních hodinách budou v naší obci obcházet tři králové, kteří se mohou

prokázat oprávněním. 

Dále je možné přispět do kasiček, které jsou umístěny v prodejně průmyslového zboží u paní Sekyrové

a na poště v Dobřívě.

Všem dárcům děkujeme za podporu