Zasedání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 13. 12. 2021 od 17,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

v Dobřívě.