V obci Dobřív byly nalezeny kolečkové brusle.

Bližší informace získáte na obecním úřadě v Dobřívě

tel. 371 783 396