Výkup kožek se uskuteční v Dobřívě v neděli 31. 10. 2021 u základní školy v 15,55 hodin.

Výkup zajišťuje firma paní Růženy Kubešové tel. 723 763 418

prodávat se budou krmné směsi - králík, slepice a jiné