Zasedání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 20. září 2021 od 18,00 hodin v zasedací místnosti

obecního úřadu v Dobřívě za dodržení aktuálně platných protiepidemiologických opatření.