Farma San Anton s.r.o. Těně Smolárna nabízí brambory na uskladnění.

Jedná se o české brambory, cena 9,90 Kč/kg, pytle jsou po 25 kg. Prodej probíhá ve stánku

na křižovatce mezi Strašicemi a Těněmi Smolárnou od pondělí do soboty v čase od 8,00 - 18,00.