Prodej kuřiček se uskuteční ve středu 8. září 2021 v 9,45 hodin

na parkovišti před Hamrovkou.

Stáří 20 týdnů, cena za kus 195,-- Kč

Prodej zajišťuje firma pana Nováka Radomyšl tel. 602 115 750

Termín dalšího prodeje  6. 10. 2021

www.drubez-novak.cz