Výkup kožek se uskuteční v Dobřívě u základní školy v neděli 25. 7. 2021 v 15,55 hodin.

Výkup zajišťuje firma paní Růženy Kubešové, tel. 723 763 418

vykupovat se budou králičiny za 10,--- Kč

prodávat se budou také krmné směsi - králík, slepice a jiné