Supermarket Kaufland nabízí brigádu na roznášení akčních letáků v obci Dobřív.

Zájemci nad 15 let s ukončenou povinnou školní docházkou se mohou hlásit

u paní Petráskové na telefonním čísle 607 982 074