Zasedání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 28. 6. 2021 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního

úřadu v Dobřívě.