Výkup kožek se uskuteční v Dobřívě v neděli 27. 6. 2021 v 15,55 u základní školy.

Výkup zajišťuje firma paní Růženy Kubešové tel. 723 763 418

Vykupovat se budou králičiny za 10,-- Kč

Prodávat se budou krmné směsi - králík, slepice a jiné