Žádáme občany Dobříva i Pavlovska, aby při procházkách v rámci obou obcí měli své psi na vodítku,

jak ukládá zákon.

Děkujeme, za Vaši ohleduplnost vůči ostatním spoluobčanům.