Žádáme občany na Pavlovsku, aby v odpoledních hodinách nenapouštěli bazény a nádrže na zalévání.

Ohrožujete zásobování vodou spoluobčany ve výše položených částech obce.

Děkujeme za pochopení