Výkup kožek se uskuteční v neděli 30. 5. 2021 u základní školy v Dobřívě v 15,55 hodin.

Výkup zajišťuje firma paní Růženy Kubešové tel. 723 763 418

Vykupovat se budou králičiny za 10,-- Kč.

Prodávat se budou také krmné směsi - králík, slepice a jiné.