Očkování psů proti vzteklině se uskuteční ve středu 26. května 2021 v Dobřívě

u Hamrovky v době od 15,30 – 16,30 hodin

a na Pavlovsku u obchodu v době od 16,30 – 16,45 hodin.

cena očkování je 150,-- Kč