Vážení spoluobčané, zúčastněte se, prosím povinného Sčítání 2021, které končí již 11. května.

Vaše účast je důležitá, protože Vaše odpovědi mohou mít vliv na plánování rozvoje naší obce.

Nejjednodušší je sečíst se do 11. května online na webové adrese sčítání cé zet.

Pokud je to možné, pomozte prosím se sčítáními i blízkým a sousedům, kteří to sami nezvládnou,

abychom se v Dobřívě a na Pavlovsku sečetli opravdu všichni na jedničku.

Děkujeme