Základní škola v Dobřívě se připojila k celosvětové akci "Den Země", která se slaví 22. 4. 2021.

Při této příležitosti vyhlásila základní škola ve spolupráci s obecním úřadem akci "Ukliďme naši obec".

Zapojit se může každý občan jednotlivě nebo v rodinách. Na své vycházky po obci i po okolí obce

vezměte s sebou igelitové tašky nebo pytle a sbírejte odpadky, které do přírody nepatří.

Naplněné tašky a pytle odložte do altánku na zahradě základní školy v Dobřívě do neděle

25. 4. 2021 večer. Akce bude v pondělí zdokumentována a odpad zlikvidován.

V případě, že objevíte větší kusy nebo větší množství odpadu, které by jste neunesli,

nahlaste to na obecní úřad a ten zajistí likvidaci.

 

Děkujeme Vám, že přispějete k lepším podmínkám života v naší obci a celé Země.