Výkup kožek se uskuteční v Dobřívě v neděli 25. 4. 2021 v 15,55 hod.

u základní školy.

Výkup zajišťuje firma p. Růženy Kubešové tel. 723 763 418

Vykupovat se budou králičiny za 10,-- Kč

Prodej krmných směsí - králík, slepice a jiné.