Zasedání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 12. 4. 2021 od 18,00 hodin v zasedací místnosti 

obecního úřadu v Dobřívě při dodržení aktuálně platných protiepidemiologických opatření.