Základní škola v Dobřívě zaměřená na ekologii a individuální přístup pořádá distanční zápis

do 1. ročníku ve dnech 1. – 30. 4. 2021.

V týdnu od 12. -16. 4. 2021 nabízíme po domluvě prohlídku základní školy a seznámení

s paní učitelkou Mgr. Kateřinou Peškovou.

Více informací získáte u paní ředitelky Mgr. Lenky Hanzlíkové na telefonním čísle

737 723 826