Žádáme občany, aby při jarním úklidu nepálili suchou trávu a větve na zahrádkách.

Využijte kontejnerů na bio odpad.

Neobtěžujte kouřem a zápachem své sousedy v této nelehké covidové době. 

Děkujeme