Výkup kožek se uskuteční v Dobřívě u základní školy v neděli 28. 3. 2021 v 15,55 hodin.

Výkup zajišťuje firma p. Růženy Kubešové tel 723 763 418

vykupovat se budou králičiny za 10,-- Kč

nově prodej krmných směsí - králík, slepice a jiné