Výkup kožek se uskuteční v Dobřívě u základní školy v neděli 28. 2. 2021 v 15,55 hod.

Výkup zajišťuje firma paní Růženy Kubešové tel. spojení 723 763 418 a vykupovat se budou

králičiny za 10,-- Kč.

Nové prodej krmných směsí - králík, slepice a jiné.