Prodej kuřiček se uskuteční ve středu 24. 2. 2021 v 9,45 hodin

na parkovišti před Hamrovkou v Dobřívě.

Stáří 20 týdnů - cena za kus 195,-- Kč

telefonní spojení: 602 115 750

termín dalšího prodeje: 24. 3. 2021

www.drubez-novak.cz