Zápis do 1. ročníku Základní školy v Dobřívě

Ředitelství Základní školy v Dobřívě zve k zápisu do 1. ročníku ve školním roce 2015/2016 všechny děti narozené v období od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009.

Zápis se bude konat: 29. ledna 2015 od 13,00 hod. do 17,00 hodin v 1. třídě v budově školy.

Vezměte k zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz.