Výkup kožek v Dobřívě

Výkup kožek se uskuteční v Dobřívě u základní školy dne 25. 1. 2015 v 15,55 hodin. Výkup zajišťuje firma paní Růženy Kubešové tel. 723 763 418, 415 749 562. Vykupovat se budou např. králičiny 20,-- Kč, koziny 30 až 80 Kč.