Archív úřední desky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.08.2021 23.09.2021 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
obec
02.07.2021 02.08.2021 zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.6.2021
obec
02.07.2021 19.07.2021 vyhláška k odprodeji pozemku
obec
01.07.2021 19.07.2021 obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
obec
23.06.2021 02.07.2021 svoz nebezpečného odpadu 1.7.2021
obec
18.06.2021 29.06.2021 pozvánka na zasedání ZO 28.6.2021
obec
14.06.2021 30.09.2021 oznámení o zahájení pořízení 5. úplné aktualizace Územně analytických podkladů ORP Rokycany
obec
03.06.2021 03.08.2021 veřejné projednávání návrhu územního plánu Dobřív
obec
31.05.2021 18.06.2021 VV MZe oznámení o návrzích opatření obecné povahy Národní plán povodí Labe
obec
31.05.2021 18.06.2021 příloha VV opatření Labe MZe
obec
31.05.2021 18.06.2021 VV MŽP zveřejnění návrhu opatření obecné povahy Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
obec
31.05.2021 18.06.2021 příloha VV opatření Labe MŽP
obec
31.05.2021 14.06.2021 pozvánka na sněm HBPK 11.6.2021
obec
19.05.2021 03.06.2021 veřejná vyhláška Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
obec
19.05.2021 03.06.2021 příloha veřejné vyhlášky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
obec
12.05.2021 14.06.2021 návrh ZÚ DSO HBPK 2020
obec
12.05.2021 14.06.2021 příloha ZÚ DSO HBPK 2020 č. 1
obec
12.05.2021 14.06.2021 příloha ZÚ DSO HBPK 2020 č. 2
obec
12.05.2021 14.06.2021 příloha ZÚ DSO HBPK 2020 č. 3
obec
12.05.2021 14.06.2021 příloha ZÚ DSO HBPK 2020 č. 4
obec