VV návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 20.10.2022

Sejmuto: 07.11.2022

Zveřejnil (zodpovídá): obec