Autobusová doprava bude od neděle 14. 6. 2020 ráno jezdit podle výlukového jízdního řádu a po objízdné trase přes Mirošov.

Autobusová zastávka v Dobřívě se přesouvá od nedělního rána před prodejnu potravin a průmyslového zboží

v obou směrech.

Na Pavlovsku se autobusová zastávka přesouvá pod křižovatku na Hrádek na tzv. Brabčárnu.

 

Od pátku 12. 6. 2020 budou na zastávkách vyvěšeny nové výlukové jízdní řády.

Jízdní řády budou také k nahlédnutí ve vývěskách obecního úřadu v Dobřívě a na Pavlovsku .

 

V pondělí 15. 6. 2020 v ranních hodinách dojde k uzavření silnice od hlavní křižovatky přes most

na Rokycany 

 

Žádáme všechny občany, aby sledovali a respektovali dopravní značení.

Děkujeme Vám, za trpělivost, toleranci a pochopení.