Oznamujeme občanům, že povinností každého občana s trvalým pobytem v obci Dobřív a Pavlovsko 

(včetně dětí a občanů bydlících v nájemních bytech)

je úhrada poplatku za odpad ve výši 700,-- Kč za osobu.

Majitelé nemovitostí určených k rekreaci mají povinnost uhradit 700,-- Kč za svoji nemovitost.

Majitelé nemovitostí, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba mají také

povinnost za tuto nemovitost uhradit poplatek ve výši 700,-- Kč.

Majitelé psů uhradí poplatek ve výši 50,-- Kč za psa

a za každého dalšího 75,-- Kč.

Splatnost těchto poplatků je do 30. června 2020.