Očkování psů proti vzteklině se uskuteční ve středu 27. května 2020 v Dobřívě u Hamrovky

v době od 15,30 do 16,30 hodin a na Pavlovsku před obchodem v době od 16,30 do 16,45 hodin.

Cena očkování 150,-- Kč